ข่าวประชาสัมพันธ์
 ร่วมต้อนรับนายอำเภอวารินชำราบ ที่ท่านมาสำรวจหาดท่าโฮงพร้อมทั้ง โปรโมทการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ แม่น้ำสองสี(ชี-มูล)

ร่วมต้อนรับนายอำเภอวารินชำราบ ที่ท่านมาสำรวจหาดท่าโฮงพร้อมทั้ง โปรโมทการท่องเที…

[ 15-03-2018 ] Hits:489

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เมืองแก จ.บุรีรัมย์

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เมืองแก จ.บุรีรัมย์

[ 13-03-2018 ] Hits:294

จัดประชุมสภาฯ ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

จัดประชุมสภาฯ ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

[ 08-03-2018 ] Hits:282

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.7 บ้านบุ่งหวาย

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.…

[ 07-03-2018 ] Hits:241

ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชา…

[ 06-03-2018 ] Hits:236

 ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2561

ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2561

[ 06-03-2018 ] Hits:246

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 Dec 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 13 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 8 | Total Subjects: 2
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 14 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 12/03/18 ]
ราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง คสล. 2 ข้างทาง หมู่ที่ 1 (สายทางบ้านนายหนูพร - บ้านโนนแดง) [ 25/01/18 ]
ราคากลางโครงการก่อนร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (สายทางบบ้านนายพีระพัฒน์-โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย) [ 25/01/18 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย [ 25/01/18 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จาก ถนน 226-บ้านนายบุญมี มรดก ตำบลบุ่งหวาย [ 25/01/18 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 รอบบึงด้านคลองส่งน้ำ ตำบลบุ่งหวาย [ 25/01/18 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 18 บ้านบุ่งหวาย [ 29/11/17 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 8 บ้านบุ่งหวาย [ 29/11/17 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหอ หมู่ที่ 1 บ้านโนนน้อย ตำบลบุ่งหวาย [ 20/11/17 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอสที ชนิดกล่อง รสจืด พร้อมหลอดขนาด 200 ซีซี. สำหรับให้นักเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ได้ดื่มในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และปิดภาคเรียนที่ 2/2560 [ 04/10/17 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยูเอสที ชนิดกล่อง รสจืด พร้อมหลอดขนาด 200 ซีซี. สำหรับเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ได้ดื่มในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 จำนวน 130 วัน [ 04/10/17 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล ยามรักษาความปลอดภัย ตำบลบุ่งหวาย [ 27/07/17 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล คนงานประจำรถรถกู้ชีพ (ผลัดกลางคืน) ตำบลบุ่งหวาย [ 27/07/17 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล คนงานประจำรถรถกู้ชีพ (ผลัดกลางวัน) ตำบลบุ่งหวาย [ 27/07/17 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล คนงานประจำรถรถกู้ชีพ (กลางคืน) [ 27/07/17 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล คนงานประจำรถบรรทุกขยะ [ 27/07/17 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล คนงานประจำรถขยะ ตำบลบุ่งหวาย [ 27/07/17 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล คนงานเกษตรประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบุ่งหวาย [ 27/07/17 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ 9 เส้นบ้านเลขที่ 130 - บ้านเลขที่ 146 หมู่ 9 บ้านห่องชัน [ 31/07/17 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ 13 บ้านโนนบอน เส้นบ้านนายสุริยันต์ ถึงบ้านนายบุญมี [ 31/07/17 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ [ 25/05/17 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จำนวน 6 โรงเรียน [ 28/04/17 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จำนวน 3 แห่ง [ 28/04/17 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จำนวน 4 เส้นทาง ตำบลบุ่งหวาย [ 16/03/17 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบ้านท่างอย พร้อมปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนดิน [ 16/03/17 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามรํูปแบบและรายการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายกำหนด จำนวน 9 โครงการ [ 28/11/16 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จำนวน 6 โรงเรียน [ 14/11/16 ]
ราคากลางการจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 ซอยบ้านร่วมสร้าง ตำบลบุ่งหวาย [ 06/10/16 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหอ หมู่ที่ 1 บ้านโนนน้อย [ 13/06/16 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.บุ่งหวาย จำนวน 6 โรงเรียน [ 17/05/16 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บุ่งหวาย จำนวน 3 ศูนย์ [ 17/05/16 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน (ตัดใหม่) หมู่ที่ 13 บ้านโนนบอน [ 03/12/15 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 [ 01/12/15 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 140 วัน ๆละ 172 คน [ 02/11/15 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลบุ่งหวาย จำนวน 6 โรงเรียน จำนวน 130 วัน ๆละ 823 คน [ 02/11/15 ]
รายงานราคากลางจ้างเหมาบริการรายบุคคล คนงานประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 2 อัตรา [ 16/09/15 ]
ราคากลางจ้างเหมาบริการรายบุคคล คนงานประจำรถกู้ชีพผลัดกลางวัน/กลางคืน จำนวน 5 อัตรา [ 16/09/15 ]
ราคากลางจ้างเหมาบริการรายบุคคล คนงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 อัตรา [ 16/09/15 ]
ราคากลางจ้างเหมาบริการรายบุคคล คนงานขับรถยนต์กู้ชีพผลัดกลางคืน จำนวน 1 อัตรา [ 16/09/15 ]
รายงานราคากลางโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อบต.บุ่งหวาย (2) [ 21/08/15 ]
รายงานราคากลางโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อบต.บุ่งหวาย [ 21/08/15 ]
รายงานราคากลางโครงการก่อสร้างห้องประชาสัมพันธ์ อบต.บุ่งหวาย [ 10/08/15 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 16/06/15 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายเขตพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย จำนวน 13 เส้นทาง [ 16/06/15 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลบุ่งหวาย จำนวน 6 แห่ง [ 16/06/15 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 3 แห่ง [ 16/06/15 ]