ข่าวประชาสัมพันธ์
 ร่วมต้อนรับนายอำเภอวารินชำราบ ที่ท่านมาสำรวจหาดท่าโฮงพร้อมทั้ง โปรโมทการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ แม่น้ำสองสี(ชี-มูล)

ร่วมต้อนรับนายอำเภอวารินชำราบ ที่ท่านมาสำรวจหาดท่าโฮงพร้อมทั้ง โปรโมทการท่องเที…

[ 15-03-2561 ] Hits:435

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เมืองแก จ.บุรีรัมย์

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เมืองแก จ.บุรีรัมย์

[ 13-03-2561 ] Hits:262

จัดประชุมสภาฯ ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

จัดประชุมสภาฯ ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

[ 08-03-2561 ] Hits:244

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.7 บ้านบุ่งหวาย

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.…

[ 07-03-2561 ] Hits:217

ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชา…

[ 06-03-2561 ] Hits:214

 ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2561

ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2561

[ 06-03-2561 ] Hits:219

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สำนักงานปลัด
     
 
 
 
พ.จ.ต.บรรลุกาล เวียงคำ
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสาวปรมาพร ศรีจันทร์อ่อน
นางสาวรัตชะดา กุลเกลี้ยง
นางกรองแก้ว ทองถม
นักวิเคราะห์
นโนบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
     
จ่าสิบเอกวรพล คะเณศรี
พันจ่าเอกสิทธิชัย ทุมวงษ์
นางสาวจันทร์ทิมา หาญชาติ
นิติกรปฏิบัติการ
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
     
 
สิบเอกวิษณุ แก่นกุล
นางสาวณัฐวรรณ สุระพัฒน์
 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
(ลูกจ้างประจำ)
 
     
     
พนักงานจ้าง
     
สิบเอกเชษฐปรีดี ศรีลาชัย
นายเทวฤทธิ์ หอมอ่อน
นางสาวรุจิรา พรมลี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
คนงานทั่วไป
(ช่วยงานนิติกร)
คนงานทั่วไป
(ช่วยงานบันทึกข้อมูล)
     
นายวัฒนพงษ์ อุตรา
นางสาวภนพร ธะดานิล
นายอภิชาติ อุตรา
คนงานทั่วไป
(ช่วยงานธุรการ)
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
(กู้ชีพ)
     
นายกิตติ ทาทอง
นายกันสอน ครองยุทธ
นายบรรชัย สลักลาย
พนักงานขับรถยนต์
(บรรทุกน้ำ)
พนักงานขับรถยนต์
(รถตู้)
พนักงานขับรถยนต์
(บรรทุกขยะ)
     
นายภัทรพงษ์ กิจธรรม
นายบรรทม วุฒวรรณ์
นายสง่า ประทาน
พนักงานดับเพลิง
นักการภารโรง
คนสวน