ข่าวประชาสัมพันธ์
 ร่วมต้อนรับนายอำเภอวารินชำราบ ที่ท่านมาสำรวจหาดท่าโฮงพร้อมทั้ง โปรโมทการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ แม่น้ำสองสี(ชี-มูล)

ร่วมต้อนรับนายอำเภอวารินชำราบ ที่ท่านมาสำรวจหาดท่าโฮงพร้อมทั้ง โปรโมทการท่องเที…

[ 15-03-2561 ] Hits:435

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เมืองแก จ.บุรีรัมย์

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เมืองแก จ.บุรีรัมย์

[ 13-03-2561 ] Hits:262

จัดประชุมสภาฯ ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

จัดประชุมสภาฯ ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

[ 08-03-2561 ] Hits:244

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.7 บ้านบุ่งหวาย

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.…

[ 07-03-2561 ] Hits:217

ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชา…

[ 06-03-2561 ] Hits:214

 ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2561

ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2561

[ 06-03-2561 ] Hits:219

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
 
 
 
นายวุฒิพร แก้วพรม
 
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
     
 
นายจันที โทคำเวช
 
พ.จ.อ.เทพมงคล เจริญนิช
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล
 
ปลัดฯ/เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
นายสำรี กุลาราช
นายสาธร วรรณวัลย์
นางนงคราญ ดวงน้อย
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 2
     
นายสุพิศ ป้อมอาสา
นายสมบัติ สีลาพา
นายศักดิ์สิทธิ์ บำบัดทุกข์
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 4
     
นางสาวนลินทิพย์ พิมพ์ชาย
นายจำลอง กาญจนรักษ์
นายสังคม คุณสีขาว
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 5
ส.อบต. ม. 5
     
นายพงษ์ ศรีภา
นายจักรธรรม สิงห์ตะโคตร
นายสถิตย์ อุตภู
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 7
     
นายวิศรุต ภูเกิด
นายสิงหา อะโนลี
นายแสวง สมจันทร์
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 8
ส.อบต. ม. 8
     
นายพงษ์ทิต พวงพันธ์
นายทองจันทร์ ดำริห์ 
นายสุพัฒน์ ทีคำปา
ส.อบต. ม. 9
ส.อบต. ม. 10
ส.อบต. ม. 10
     
นายประทิน ตีรักษา
นายปิ่น ส่งเสริม
นายโงน ดาวประสงค์ี
ส.อบต. ม. 11
ส.อบต. ม. 11
ส.อบต. ม. 12
     
นายอำคา กิจธรรม
นางอรุณ ดวงดี
นายรัศมี คุณาอน
ส.อบต. ม. 12
ส.อบต. ม. 13
ส.อบต. ม. 13
     
นายสมบัติ จันพวง
นายรังสัน จันทวี
นายประเสริฐ กุลาราช
ส.อบต. ม.14
ส.อบต. ม. 14
ส.อบต. ม. 15
     
นายสาคร สีทากุล 
นายประหยัด พิมพ์ชาย
นายทองสา มาคำผุย
ส.อบต. ม. 15
ส.อบต. ม. 16
ส.อบต. ม. 16
     
นายสินธุ์ ดาวประสงค์
นายธีระศักดิ์ รอดคำทอง
นายบุญมา สุโกพันธ์
ส.อบต. ม. 17
ส.อบต. ม. 17
ส.อบต. ม. 18
     
นายพานิช พันธ์เลิศ
นายอ๊อด ตริรักษา์
นายจันที โทคำเวช
ส.อบต. ม. 18
ส.อบต. ม. 19
ส.อบต. ม. 19
     
 
นายจำปี โคตะสา์
นายคำปุย กรเกษแก้ว
 
ส.อบต. ม. 20
ส.อบต. ม. 20