ข่าวประชาสัมพันธ์
 ร่วมต้อนรับนายอำเภอวารินชำราบ ที่ท่านมาสำรวจหาดท่าโฮงพร้อมทั้ง โปรโมทการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ แม่น้ำสองสี(ชี-มูล)

ร่วมต้อนรับนายอำเภอวารินชำราบ ที่ท่านมาสำรวจหาดท่าโฮงพร้อมทั้ง โปรโมทการท่องเที…

[ 15-03-2561 ] Hits:473

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เมืองแก จ.บุรีรัมย์

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เมืองแก จ.บุรีรัมย์

[ 13-03-2561 ] Hits:282

จัดประชุมสภาฯ ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

จัดประชุมสภาฯ ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

[ 08-03-2561 ] Hits:265

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.7 บ้านบุ่งหวาย

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.…

[ 07-03-2561 ] Hits:231

ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชา…

[ 06-03-2561 ] Hits:225

 ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2561

ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2561

[ 06-03-2561 ] Hits:235

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพระยะสั้น

Share

     ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพระยะสั้น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จะดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพระยะสั้น เพื่อเป็นการให้ความรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยขน์ ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและเป็นแนวทางเลือกหนึ่งในนำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ โดยจะจัดการฝึกอาชีพ จำนวน 4 กิจกรรมอาชีพ รายละเอียดดังนี้
    1. การสานตะกร้าจากพลาสติก กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 คน กำหนดจัด
อบรมระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561 ระยะเวลา 2 วัน
    2. การทำดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน กำหนดจัดอบรม
ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 ระยะเวลา 2 วัน
    3. การทำข้าวทอดแหนมคลุก กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน กำหนดจัด
อบรม ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
    4. การทำพวงกุญแจของชำร่วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน กำหนดจัดอบรม
ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน จัดอบรมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

     ผู้สนใจ/ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมอบรม สามารถส่งใบแจ้งความประสงค์ในการเข้าอบรมที่กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ภายใน วันที่ 5 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-4600806 ดาวน์โหลดใบสมัคได้ที่ ....http://www.bungwai.go.th

                                            >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<