ข่าวประชาสัมพันธ์
 ร่วมต้อนรับนายอำเภอวารินชำราบ ที่ท่านมาสำรวจหาดท่าโฮงพร้อมทั้ง โปรโมทการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ แม่น้ำสองสี(ชี-มูล)

ร่วมต้อนรับนายอำเภอวารินชำราบ ที่ท่านมาสำรวจหาดท่าโฮงพร้อมทั้ง โปรโมทการท่องเที…

[ 15-03-2561 ] Hits:435

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เมืองแก จ.บุรีรัมย์

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เมืองแก จ.บุรีรัมย์

[ 13-03-2561 ] Hits:262

จัดประชุมสภาฯ ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

จัดประชุมสภาฯ ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

[ 08-03-2561 ] Hits:244

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.7 บ้านบุ่งหวาย

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.…

[ 07-03-2561 ] Hits:217

ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชา…

[ 06-03-2561 ] Hits:214

 ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2561

ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2561

[ 06-03-2561 ] Hits:219

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

หนังสือราชการของ อบต.

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560-2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย [ 09/02/61 ]
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560-2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย [ 09/02/61 ]
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพระยะสั้น [ 19/02/61 ]
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง [ 08/02/61 ]
ประกาศ เรื่อง รับสมัคผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลตำบลบุ่งหวาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 [ 08/02/61 ]
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง [ 02/02/61 ]
ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา [ 15/01/61 ]
ประกาศใช้คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย [ 30/12/60 ]
ประกาศการรายงานผลดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 30/12/60 ]
ประกาศ เรื่องการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 08/12/60 ]
ประกาศ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลื่องน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 08/12/60 ]
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนการตรวจสอบระยะยาวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561- พ.ศ.2564 [ 07/12/60 ]
ขอความอนุเคราาะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี พ.ศ.2560 [ 01/01/60 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าของทรัพย์สินและผู้ประกอบการค้าในพื้นที่ ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2561 [ 13/11/60 ]
ขอประชาสัมพันธ์ เนื้องจากในวันที่ 23 กันยายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวารินชำราบจะดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการขั่วคราว [ 22/09/60 ]
ประชาสัมพันธ์ แจ้งการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อระฆัง เนื้อทองสัมฤทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ วัดบ้านวังยาง ตำบลบุ่งหวาย อำเภ [ 27/07/60 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าของทรัพย์สินและผู้ประกอบการค้าในพื้นที่ ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2560 [ 29/10/59 ]
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติงานนอกสถานที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย [ 28/10/59 ]
การชำระภาษีป้าย/การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2559 [ 05/10/58 ]
การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2559 [ 05/10/58 ]
ประกาศให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 05/10/58 ]
ประกาศให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพสินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลบุ่งหวาย อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2559 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 05/10/58 ]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 02/09/58 ]
การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับ 7) [ 22/07/58 ]
ประกาศ วัน-เวลา-สถานที่ สอบเปลี่ยนสายงานฯ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ระดับ 6 [ 25/05/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเปลี่ยนสายงานฯ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ระดับ 6 [ 25/05/58 ]
จดหมายข่าว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ธันวาคม 2556 [ 10/04/58 ]
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง [ 08/04/58 ]
ประกาศรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ระดับ 6 [ 08/04/58 ]
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่อง บ้านบุ่งหวาย ประจำปีการศึกษา 2558 [ 06/03/58 ]
ประกาศรายชื่อผูผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ ภาค ค และรายละเอียด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกฯ [ 01/10/56 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ ภาค ก และ ภาค ข และรายละเอียด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกฯ [ 20/09/56 ]
ประกาศรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 2) [ 16/07/56 ]
ประกาศยกเลิก การรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ประจำปี 2556 [ 16/05/56 ]
ประกาศรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ประจำปี 2556 [ 08/05/56 ]
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประจำปี 2555 [ 21/11/55 ]