ข่าวประชาสัมพันธ์
 ร่วมต้อนรับนายอำเภอวารินชำราบ ที่ท่านมาสำรวจหาดท่าโฮงพร้อมทั้ง โปรโมทการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ แม่น้ำสองสี(ชี-มูล)

ร่วมต้อนรับนายอำเภอวารินชำราบ ที่ท่านมาสำรวจหาดท่าโฮงพร้อมทั้ง โปรโมทการท่องเที…

[ 15-03-2561 ] Hits:435

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เมืองแก จ.บุรีรัมย์

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เมืองแก จ.บุรีรัมย์

[ 13-03-2561 ] Hits:262

จัดประชุมสภาฯ ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

จัดประชุมสภาฯ ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

[ 08-03-2561 ] Hits:244

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.7 บ้านบุ่งหวาย

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.…

[ 07-03-2561 ] Hits:217

ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชา…

[ 06-03-2561 ] Hits:214

 ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2561

ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2561

[ 06-03-2561 ] Hits:219

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง

ติดต่อเรา

Share

งานบริการส่วนรวม

1. สำนักงานปลัด เบอร์โทรศัพท์ 045-855251-2

 • 1.1 งานบริหารงานทั่วไป
 • 1.2 งานนโยบายและแผน
 • 1.3 งานบริหารงานบุคคล
  • - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  • - แผนพัฒนาสามปี
  • - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • 1.4 งานกฏหมายและคดี
 • 1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เบอร์โทรศัพท์ 045-855253

2. กองคลัง เบอร์โทรศัพท์ 045-855255

 • 2.1 งานการเงิน
 • 2.2 งานบัญชี
 • 2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 • 2.4 งานพัสดุและทรัพย์สิน
 • 2.5 งานทะเบียนพาณิชย์
 • 2.6 งานแผนที่ภาษี

3. กองช่าง เบอร์โทรศัพท์ 045-855252

 • 3.1 ฝ่ายก่อสร้าง
 • 3.2 ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
 • 3.3 ฝ่ายผังเมือง
 • 3.4 งานประสานสาธารณูปโภค

4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เบอร์โทรศัพท์ 045-855252

 • 4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • 4.2 ด้านโรงเรียน
 • 4.3 ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
 • 4.4 ด้านกีฬา
 • 4.5 ด้านสภาเด็กและเยาวชน

5. กองสวัสดิการสังคม เบอร์โทรศัพท์ 086-4600806

 • 5.1 ด้านสวัสดิการสังคม
 • 5.2 งานสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ
 • 5.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

พิกัด/แผนที่ GPS